Het Waddenfonds steunt SeaQurrent met € 2,3 miljoen

SeaQurrent kan met steun van het Waddenfonds een eerste demonstratie unit van de TidalKite gaan testen in het Borndiep.

SeaQurrent heeft bij het Waddenfonds in het Investeringskader Waddengebied een majeur project ingediend voor de ontwikkeling en het testen van een full scale demonstratie unit in het Borndiep bij Ameland. Begin juli 2019 heeft het Waddenfonds bekend gemaakt dat zij het project steunen. Youri Wentzel, CEO van SeaQurrent over deze steun: “Dit is ontzettend belangrijk voor ons; het helpt ons bij het door ontwikkelen, demonstreren en marktrijp maken van onze technologie en bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Wadden.”

Over het belang voor het Wad en het project: “Het Waddengebied is een uniek gebied met prachtige natuur waar we trots en zuinig op zijn. Het is ook een unieke energiebron. Direct naast de deur. Een bron die zeer voorspelbaar is en altijd aanwezig. Onze TidalKite moet het mogelijk maken om, met minimale impact op de natuur en de omgeving, elektriciteit te produceren uit stroomgeulen in de Waddenzee en helpen bij het verduurzamen van de eilanden. We gaan dit testen en letten daarbij dus ook specifiek op de effecten op de natuur.”

Waarom het Wad: “In de geulen tussen de eilanden stroomt het, deze zijn vaak ondiep en het stroom er relatief langzaam. De TidalKite is ontwikkeld met deze condities voor ogen. Het mooie is, deze condities komen wereldwijd ook het meest voor. Dus als we kunnen testen en demonstreren dat onze technologie hier werkt, dan werkt het wereldwijd ook. We willen in de regio, maar zeker ook wereldwijd duurzame impact realiseren.”

In 2020 zal SeaQurrent starten met de ontwikkeling van een demonstratie unit van het TidalKite systeem en beginnen met de installatie werkzaamheden bij Ameland.

— Persbericht Waddenfonds —

Groen licht voor Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway en de TidalKite

Geplaatst op 2 juli 2019

Het Waddenfonds heeft het licht op groen gezet voor drie nieuwe, grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW): Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway en de TidalKite. De totale investering is € 25 miljoen, waarvan het Waddenfonds € 13 miljoen voor zijn rekening neemt.

Het Waddenfonds investeert € 10,5 miljoen in twee projecten die de leefomstandigheden voor vogels en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren. Ook draagt het fonds circa € 2,3 miljoen bij aan de verdere ontwikkeling van de TidalKite. Deze onderwatervlieger wekt door de stroming van water duurzame energie op. “De projecten zijn een mooie combinatie van concrete maatregelen voor het behoud van de ecologische waarden van de Waddenzee én voor het stimuleren van innovatie in het gebied’’, zo zegt voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. Inmiddels hebben de Waddenprovincies met steun van het Waddenfonds vanaf 2016 al bijna twintig van deze grootschalige projecten mogelijk gemaakt via het IKW.

Wij & Wadvogels
Het project Wij & Wadvogels van Vogelbescherming Nederland krijgt van het Waddenfonds bijna € 7 miljoen voor de verbetering van de leefomgeving van vogels in het Waddengebied. Uit onderzoek blijkt dat de Waddenzee een zwakke schakel is in de vliegroute van vogels. De totale kosten van het project zijn € 15 miljoen. Voor dat bedrag worden onder andere 62 hectare broedgebied voor steltlopers, twee broedeilanden van in totaal 3000 m2 en een vogeleiland met kwelder ten zuiden van Schiermonnikoog aangelegd. Ook komen er een wandelroute en een vogelkijkhut. De kennis die Vogelbescherming Nederland tijdens dit project opdoet, wordt (inter)nationaal uitgewisseld om te helpen bij vergelijkbare projecten in de toekomst.

Waddentools Swimway
Het Waddenfonds draagt bijna € 3,6 miljoen bij aan Waddentools Swimway. De totale kosten zijn € 5,5 miljoen. Het project gaat uitgebreid onderzoeken wat de effecten zijn van alle maatregelen die eerder zijn genomen om de visstand te verbeteren. Bekend is dat het slecht gesteld is met de visstand in de Waddenzee: de hoeveelheid vissen is de afgelopen vijftig jaar sterk afgenomen en echt grote vissen komen er bijna niet meer voor. De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten gestart om het tij te keren. Met het project Waddentools Swimway wordt uitgebreid onderzocht wat de effectiviteit van deze projecten is en wat de beste maatregelen zijn om de leefomgeving van vissen in de Waddenzee te verbeteren. Zo wordt onder andere gekeken naar het effect van riffen bij de Afsluitdijk op de kraamkamerfunctie van de Waddenzee.

Test onderwatervlieger
Voor de verdere ontwikkeling van de innovatieve onderwatervlieger TidalKite trekt het Waddenfonds circa € 2,3 miljoen uit. Het bedrijf SeaQurrent uit Grou zet het bedrag in voor een test op volledige schaal van de onderwatervlieger, die de beweging van eb en vloed omzet in duurzame energie. De vlieger heeft als voordeel dat hij gedurende het hele jaar constant energie levert, in tegenstelling tot windenergie en zonne-energie. De onderwatervlieger van SeaQurrent is ontworpen voor relatief ondiep water en geringe stroomsnelheden. Dit maakt de TidalKite geschikt voor het Waddengebied. De test vindt plaats in het Borndiep nabij Ameland. Er wordt ook gekeken naar de effecten op natuur. Met het project is een totale investering bijna € 3,8 miljoen gemoeid. Lees hier meer over het project.

2020-02-06T15:10:04+00:00July 3rd, 2019|