Netbeheer Nederland | Energie uit onderwatervliegers2017-10-24T11:34:07+00:00

Project Description

INNOVATIES VOOR HET ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

Energie uit onder watervliegers

Getijdenenergie en de productie van windenergie met vliegers zijn geen nieuwe fenomenen. Maar de combinatie van deze twee technieken wél. De start-up SeaQurrent verwacht met de TidalKite Power Plant, een onderwatervlieger, energie op te wekken uit langzaam stromend getijdenwater

KRACHT VAN WIND EN WATER
Co-founder Maurits Alberda: ”Het idee van een onderwatervlieger komt van oprichter Youri Wentzel. Als fervent kitesurfer kent hij de kracht van wind en water en wat daarmee in beweging gezet kan worden. Hij bedacht met de TidalKite een oplossing voor het oogsten van getijdenenergie rondom kuststreken met lage stroomsnelheden.”

ENORME TREKKRACHT
“De vlieger bestaat uit meerdere vleugels waardoor het mogelijk is om in één beweging een grote hoeveelheid energie te genereren uit het langsstromende water. De vlieger is via een kabel verbonden aan een systeem op de zeebodem met hydraulische cilinders. De enorme trekkracht van de vlieger perst onder hoge druk vloeistof in een hydromotor en generator, waarmee elektriciteit wordt opgewekt.”

ONDERWATERPARKEN
“We dromen van onderwaterparken met onze vliegers van IJmuiden tot Scheveningen en in internationale kustgebieden. De resultaten van de eerste testen zijn veelbelovend; ze bevestigen de voorspellingen van de theoretische modellen. De volgende stap is om voldoende financiering bij elkaar te krijgen om het systeem verder te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken, het is een product met grote exportpotentie.”

WERELDWIJDE POTENTIE
“Het opwekken van getijdenenergie is nu vaak pas renda-bel in gebieden met hoge stroomsnelheden. De TidalKite wekt al duurzame energie op vanaf een stroomsnelheid van een meter per seconde. Ondiepe kustwateren met langzaam stromend getijdenwater bestrijken wereldwijd een groot gebied, onze manier van elektriciteitsproductie is daardoor financieel aantrekkelijk.”

VEILIG VOOR ZEELEVEN
“Onder water zit natuurlijk een hele wereld die niet verstoord mag worden. De onderwatervliegers zijn groot, maar bewegen langzaam zodat kleine vissen ze kunnen ontwijken. Met sonarsignalen houden we in de gaten of er grote zeebewoners als walvissen in de buurt zijn en zo nodig zetten we het systeem stil.”

VLIEGER GAAT ALTIJD OP
“Zeewater stroomt altijd en is voorspelbaar. Het voordeel daarvan is dat we goed kunnen inschatten wat de energieopbrengst is en wat de gevolgen zijn voor de netbelasting. Daarnaast verstoort het onderwatersysteem niemands uitzicht, maakt geen geluid en kan qua prijs concurreren met wind op zee.”

FEITEN EN CIJFERS
De TidalKite Power Plant is geschikt voor waterdieptes van 10 tot ongeveer 75 meter. Een vlieger met een omvang van 7 bij 12 meter heeft een trekkracht waar-mee omgerekend 120 auto’s opgetild kunnen worden. Een systeem met twee vliegers levert 1000 kilowatt energie. Dat is genoeg om twaalfhonderd huishoudens van stroom te voorzien. De wereldwijde markt voor energie uit getijstroming wordt geschat op 100GW.
MEER WETEN? www.seaqurrent.com

Bron: Netbeheer Nederland – NetNL – Energie uit onderwatervliegers (p4/5)